Fontos tudnivalók

 Termék bevizsgálásának lépései:

Vizsgálja meg a lábbeli, termék hibáját!

Fáradjon vissza a kereskedőhöz, amennyiben jogosnak érzi reklamációját!

Kérjen jegyzőkönyvet a feltárt hibáról! Ez feltétlenül szükséges!

Állapodjanak meg egy mindkét fél számára elfogadható, jogszerű rendezési módban!

Eltérő vélemény esetén kérjen független szakértői vizsgálatot!

Ha Öné a bizonyítási kényszer, úgy készséggel állunk rendelkezésére a termék bevizsgálásában és a független szakértői vélemény elkészítésében.

A szakvélemény birtokában fáradjon vissza a forgalmazóhoz a rendezési mód foganatosítása végett!

Nem teljesített igény esetén a Békéltető Testülethez fordulhat jogorvoslatért.

WordPress Themes