GY.I.K. Gyakran ismételt kérdések

Kinek a kötelessége a termék bevizsgáltatása?

A vásárlástól számított 12. hónap végéig a forgalmazót terheli a bizonyítási kényszer, és ennek tejes költségviselése.

A 12. hónapot követően a vásárlástól számított 24. hónap utolsó napjáig viszont a fogyasztót terheli a bizonyítás. Amennyiben a vizsgálat eredménye alátámasztja a hibás teljesítés tényét (rejtett anyag- vagy technológiai hibára vezethető vissza a termék meghibásodása), úgy a bizonyítási eljárás költsége a forgalmazóra terhelhető.

Mikor jogos a szakvélemény?

Egy termék abban az esetben kap jogos minősítésű szakvéleményt, amennyiben anyag-, gyártási- vagy technológiai jellegű okra vezethető vissza a meghibásodás.

Nem tartoznak ide a helytelen használatból, illetve nem a vásárlói tájékoztatónak megfelelő kezelésből, használtból eredő hibák.

Mit tegyek, ha jogos a szakvélemény?

Amennyiben egy lábbeli esetében a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a termék rejtett anyag- vagy technológiai hibával került forgalomba, úgy a törvényi (Ptk.) és jogszabályi kereteken belüli rendezési mód illeti meg a fogyasztót.

Javítható hiba esetében kijavításra, kisebb hiba (pl. esztétikai hiba) esetében árleszállítás lehetőségére tarthat igényt a fogyasztó. Ha a gyártó vagy forgalmazó nem tudja, vagy nem akarja megjavítani a terméket, úgy értékarányos csere is szóba jöhet. Amennyiben erre nincs mód,  akkor a termék vételérának visszatérítése kérhető.

Mit tehetek, ha nem lett jogos a szakvélemény?

A szakvélemény elfogadására egyik résztvevő fél sem kötelezhető.

Amennyiben nem fogadja el a szakértői véleményt, szavatossági jogait jogi úton érvényesítheti a forgalmazóval szemben. Ebben az esetben az Iparkamara mellett működő, helyileg illetékes Békéltető Testülethez lehet fordulni jogorvoslatért.

Kérhető új független szakvélemény is, amelynek eredménye a Testület által hozott döntést – ajánlást, határozatot – nyomatékosíthatja.

Köteles vagyok-e elfogadni a Békéltető Testület ajánlását?

Egyik érintett fél sem köteles a meghozott ajánlást elfogadni.

Ebben az esetben már csak polgári peres eljárás kezdeményezhető, viszont az a felekre nézve kötelező érvényű és a vesztes fél számára jelentős költséget jelent.

Általában a törvényszék kezdeményezi az új igazságügyi szakértői vélemény kiállítását, és az addig beszerzett szakvélemények tartalmát nem veszi figyelembe.

Cserét vagy javítást kérhetek?

Ha a terméken megállapított hiba értékcsökkenés nélkül javítható (és a forgalmazó ezt vállalja), úgy cserére vagy a vételár visszafizetésére a kereskedő nem kötelezhető.

Ennek az az oka, hogy a csere, illetve a vételár visszatérítése aránytalan többletköltséget eredményezne a nevezett termék értéke és hiba kijavíttatásának költségeivel szemben.

WordPress Themes