Szakértői szaktanácsadás

Az újonnan piacra lépő forgalmazókat, de akár a régóta kereskedőként működő üzleteket munkánk során összegyűjtött több évtizedes szakmai tapasztalattal tudjuk segíteni.  Bizonyára ismerik a panaszkezelési jogszabályokat, eljárási menetrendeket, azonban a gyakorlatban konkrét esetek kapcsán kérdések merülhetnek fel.  Egy adott reklamáció, ellenőrzés vagy kérdés esetén szakértői tudásunkra is számíthat.

​Panaszok békés rendezése céljából számos olyan kérdés kerülhet elő, amivel egy eladó nem biztos, hogy gyakran találkozik. Azonban mi számos forgalmazóval vagyunk kapcsolatban, számtalan féle reklamációs esettel találkozunk napi szinten, ebből adódóan szakmai és gyakorlati tudásunkkal tudjuk segíteni a hozzánk forduló partnereinket.

Elektronikus formában történő megkeresése esetén igyekszünk mihamarabb megválaszolni kérdését.​

Fogyasztók is fordulhatnak hozzánk bizalommal panaszeljárási problémáikkal. (Jegyzőkönyv kitöltés, panaszkezelési határidők stb.) Kérdéseket konkrét eset kapcsán elektronikus formában rövid határidővel megválaszoljuk.

Szakértői vélemény készítése

Független szakértő vélemény készítése sosem hálás feladat, hiszen vizsgálatunk eredményeképpen az egyik fél jó, míg a másik rossz hírt kap kézhez. Mi azonban mindkét felet képviseljük és a legnagyobb körültekintéssel készítjük el objektív szakvéleményünket több évtizedes tapasztalattal.

Országosan foglalkozunk cipőipari termékek, textiláru és kiegészítő termékek roncsolásmentes szakmai bevizsgálásával, és készítünk független szakértői véleményt egyéni vásárlók, gyártók és forgalmazók számára. Tevékenységünk magában foglalja a rejtett anyag- és technológia hiba vizsgálatot, reklamációs termékek kezelését, fogyasztói reklamációk elbírálását, illetve szaktanácsadást.

Ismerje meg a folyamatot: 

 1. A vonatkozó törvényi előírások értelmében az értékesítéstől számított 12 hónapon belül észlelt hiba esetén a forgalmazó kötelezettsége a jelzett hiba kivizsgálása.
 1. Forgalmazónak lehetősége van saját hatáskörben elbírálni a terméket. A szakvélemény igénylése nem kötelező abban az estben, ha a kereskedő nem vitatja a fogyasztó igényét, mivel egyértelműen azonosítani tudja, hogy gyártási hibáról van szó. Amennyiben a forgalmazó ezt nem tudja eldönteni, hogy használati vagy egyéb eredetű a hiba, Jegyzőkönyvet kell felvenni a panasz további kivizsgálása céljából.
 1. Ügyeljenek arra, hogy a termékeket tiszta állapotban vegyék át.
 1. A terméket és a Jegyzőkönyvet postai úton, futárral tudja elküldeni vagy személyesen üzletünkben leadhatja.
 1. A díjazás és a fizetés módjáról érdeklődjön emialben. Kérjen szakértői árajánlatot itt!
 1. Vállalási határidőnket – az éppen aktuális munkamennyiségünket figyelembe véve – mindenkor igyekszünk a lehető legszűkebbre venni. Ennek pontos idejét a megbízás átvételekor jelezzük. (Megjegyzés: A forgalmazónak törekedni kell arra, hogy a vásárló kifogására a panasz bejelentésétől számítva legfeljebb 15 napon belül választ adjon.)
 1. Vizsgálat után a termék és a szakvélemény megállapodás szerint visszapostázásra kerül vagy nyitva tartási időben személyesen üzletünkben átvehető.
 1. Ezt követően a forgalmazó és a vásárló egymás között rendezi a reklamációs ügyet, figyelembe véve az elkészített szakértői véleményt és a törvényi előírásokat.
 2. Tekintettel arra, hogy a forgalmazó és a vásárló áll jogviszonyban, a forgalmazón keresztül történt bevizsgáltatásnál harmadik személynek ez esetben a vásárló érdeklődésére nem áll módunkban információt kiadni.
 1. A 2 éves szavatossági időintervallum alatt a bizonyítási teher a felek között megoszlik. A vásárlást követő első 12 hónapban a bizonyítási kötelezettség a kereskedőt terheli, a következő 12 hónapban ez vásárlóra hárul át. Vásárlástól számított 12 hónapon túl észlelt hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval és egyeztessenek a hibáról.
 2. Amennyiben a forgalmazó nem tudja eldönteni, hogy a hiba gyártási vagy használati eredetű vegyenek fel Jegyzőkönyvet.
 3. Küldje el hozzánk a terméket és a Jegyzőkönyvet postai úton vagy bármely futárszolgálattal. (3 hónapnál korábbi jegyzőkönyvet tudunk csak elfogadni.)
 4. Lábbelit tiszta állapotban kérjük leadni.
 5. Szakértés díjának fizetése minden esetben a Megbízó kötelezettsége.
 6. A díjazás és fizetés módjáról érdeklődjön emailben –  Kérjen szakértői árajánlatot itt
 7. A termék és a szakértői díj beérkezését követően kezdődik el a bevizsgálás.
 8. Vállalási határidőnket – az éppen aktuális munkamennyiségünket figyelembe véve – mindenkor igyekszünk a lehető legszűkebbre venni.
 9. Vizsgálat után a terméket a szakvéleménnyel és a számlával együtt a megadott címre visszapostázzuk.
 10. Amint a szakvéleményt kézhez kapta, a reklamációs ügy rendezéséhez a forgalmazóval kell felvennie a kapcsolatot.
 11. Szakértői vélemény elfogadása egyik fél számára sem kötelező. Fogyasztói panasz elutasítása esetén a vásárló a lakcím szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat vagy másik szakértő cégtől is kérhet állásfoglalást.
 12. Felhívjuk a figyelmet, hogy cégünk független szakértőként a termék sajátosságait veszi alapul. Munkánkat a legnagyobb körültekintéssel végezzük szigorú szakmai szempontok alapján. A bevizsgálás eredménye lehet jogos is és lehet elutasítás is. Megbízás előtt kérjük alaposan tájékozódjon a weboldalunkon a Gyakori kérdések átolvasásával, hogy milyen esetben adható jogos megítélés. Nem megalapozott minősítés esetén nem áll módunkban reklamációt elfogadni.

A vásárlók minőségi kifogásának intézését a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet és annak módosításáról szóló 18/2020. (VI.12.) ITM rendelet szabályozza. E rendelet alapja a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 6:157-6:174. §-ai, amelyek a vásárlóknak biztosított kellékszavatossági jogokat szabályozzák.

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157-6:174. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatást nyújtó fél) hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Hibás teljesítés esetén kellékszavatosságról beszélünk, ami az eladó (forgalmazó) hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Szavatosság csak a rejtett hibákra vonatkozik. Tehát amennyiben az eladó (forgalmazó) a vásárlást megelőzően közölte a termék hibáját, nem kötelezhető helytállásra. Ezt a felelősséget a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már benne van a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezt nevezik rejtett vagy gyártási hibának). Kellékszavatossági igényt a forgalmazó üzlet felé szükséges benyújtani.

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által a fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját megfelelő határidőn belül javítsa ki, amennyiben ez a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A szavatosság nem összetévesztendő a jótállás (közismert néven „garancia”) fogalmával! A jótállás a szavatossággal rokon, a mellett igénybe vehető, ahhoz képest a fogyasztóknak többletvédelmet nyújtó jogintézmény. Jótállási kötelezettség esetén az eladó a termék mindazon hibája miatt áll helyt, amely a jótállás időtartamán belül merül fel.

A fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A termékek minőségi kifogása esetén egy éven át a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék hibája a gyártáskor keletkezett-, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Ebben az esetben ennek teljes költségviselése is a forgalmazót terheli. A szavatosságból fennmaradó egy évben pedig (a vásárlástól számított 24. hónap végéig) viszont a fogyasztónak kell bizonyítania állításának igazát saját költségén, de a forgalmazó átvállalhatja annak a díját.

A törvény ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, vagyis az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

A szakvélemény továbbra sem kötelező akkor, ha a kereskedő nem vitatja a fogyasztó igényét, például mert egyértelműen gyártási hibáról van szó, a forgalmazónak lehetősége van saját hatáskörben a terméket elbírálni.

A minőségi kifogásokkal kapcsolatos vitákban az azok megállapodásos rendezését segítő békéltető testületek is eredményesebben működhetnek közre, ha részletes szakvélemény áll rendelkezésre.

 

Hibás teljesítés miatt két lépcsőben, összesen négyféle szavatossági igényt érvényesíthet a vevő/ fogyasztó:

Az első lépcsőben kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, amelyek közül, főszabály szerint, választhat.

Nincs mód a választásra, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az eladó vállalkozásnak.

Csere esetén csakis olyan terméket köteles a fogyasztó elfogadni, amely adottságai, tulajdonságai tekintetében a korábbival azonos.

A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Törekednie kell arra, hogy legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás, kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időpontjáról.

Második lépcsőben árleszállításra és elállásra (amelyek közül szintén választhat) akkor van lehetősége a vevőnek, ha a kijavításra vagy kicserélésre, a lehetetlenség vagy az aránytalanság miatt, nem volt joga, vagy azt a vállalkozás nem vállalta vagy nem végezte el megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül.

Az árleszállítás esetén a termék vételárából kell kiindulni, és azt olyan mértékkel kell csökkenteni, amely az elszenvedett érdeksérelem megfelelő kiegyenlítésére alkalmas. Elállás esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak, vagyis a vállalkozásnak a termék visszavételével egyidejűleg a vételárat vissza kell adnia. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

A fogyasztót megilleti az a jog is, hogy a választott szavatossági igényéről másikra térjen át. Jogszabály nem tartalmaz arra nézve előírást, hogy hányadik sikertelen javítás után érvényesíthető egyéb igény, így például csere, árleszállítás vagy elállás. Ennek eldöntése a Békéltető Testület vagy a Bíróság feladata, aki az adott ügy valamennyi körülményének – így különösen a sikertelen javítások száma és ideje, a termék jellege, értéke, a hiba gyors orvoslásához fűződő fogyasztói érdek – gondos mérlegelése alapján kötelezheti az eladót másik igény teljesítésére.

A Jogszabály értelmében a vásárlástól számított egy éven belül a forgalmazó köteles eljárni reklamációs ügyben, így viselni ennek költségét, egy éven túl és két éven belül azonban ez a vásárló feladata.

A megbízó fél a díjat átutalással tudja kiegyenlíteni, melyről számlát a megbízó fél nevére állítunk ki.

Szakértői árainkat a piaci viszonyok között igyekszünk a lehető legkedvezőbben kialakítani.

A visszapostázás költségét a mindenkor aktuális MPL postaköltség alapján határozzuk meg.

Kérjen szakértői árajánlatot!

Gyakori Kérdések

Mikor kérhet szakértői véleményt?

Amennyiben Ön egy megvásárolt termék rendeltetésszerű használata során olyan meghibásodást tapasztal, amely Ön szerint még nem fordulhatna elő, visszaviheti azt a vásárlás helyszínére. Amennyiben a forgalmazó nem ismeri el a hibát, és nem cseréli ki a terméket vagy adja vissza az árát, Önnek lehetősége van bevizsgálást kérni. Ennek tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Kinek a kötelessége a termék bevizsgáltatása?

A vásárlástól számított egy éven belül a forgalmazót terheli a bizonyítási kényszer, és ennek tejes költségviselése. Egy éven túl a vásárlástól számított 24. hónap utolsó napjáig viszont a fogyasztót terheli a bizonyítás. Amennyiben a vizsgálat eredménye alátámasztja a hibás teljesítés tényét (rejtett anyag- vagy technológiai hibára vezethető vissza a termék meghibásodása), úgy a bizonyítási eljárás költségét a forgalmazó átvállalhatja.

Szavatosság, Jótállás, Garancia - Mi a különbség?

Hibás teljesítés esetén szavatosságról beszélünk.

Megkülönböztetjük a kellékszavatosság és termékszavatosság fogalmát.

Kellékszavatosság az eladó (forgalmazó) hibás teljesítéséért való felelőséget jelenti. Szavatosság csak a rejtett hibákra vonatkozik. Ezt a felelőséget a termék olyan hibája alapozza meg, amely a vásárlás pillanatában már benne volt a termékben, csak akkor még nem felismerhető. Ezt nevezzük rejtett anyag vagy gyártási hibának.

A kellékszavatosság csupán arra kötelezi a kereskedőt, ha kiderül a termékről, hogy a probléma gyártási vagy anyaghibára vezethető vissza, akkor találjon megoldást a reklamáció rendezésre (javítás, csere, vételár visszafizetése), vagy bizonyítania kell, hogy a termékben észlelt hiba a fogyasztónak történő átadás után keletkezett, azaz a vásárlás időpontjában nem volt benne a termékben, így a meghibásodás használatból ered.

Kellékszavatossági igényt a forgalmazó felé szükséges benyújtani.

Azonban, ha a forgalmazó már a vásárlást megelőzően közölte a hibát, nem kötelezhető helytállásra.

A fogyasztónak minőségi problémája kapcsán joga van a kereskedőnél 2 évig panaszt tenni.

DE!  Nem arról van szó, hogy a vásárlástól számított 24 hónapon át, bármi baja lesz a terméknek, akkor a kereskedőnek kártalanítani kell a vásárlót, bármennyire is ez lenne a fogyasztói elvárás.

Termékszavatosság azt jelenti, hogy a fogyasztó a terméket gyártó vállalkozástól követelheti, hogy a forgalomba hozott hibás terméket javítsa ki, vagy amennyiben a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül ez nem lehetséges cserélje ki.

A szavatosság nem összetévesztendő a jótállás (közismert néven: garancia) fogalmával. A jótállás igaz, hogy a szavatossággal rokon kifejezés, viszont ahhoz képest többletvédelmet nyújt. Jótállási kötelezettség esetén az eladó a termék mindazon hibája esetén helytáll, amely a jótállás időtartamán belül merül fel.

Mikor jogos a szakvélemény?

Egy termék abban az esetben kap jogos minősítésű szakvéleményt, amennyiben anyag-, gyártási- vagy technológiai jellegű okra vezethető vissza a meghibásodás. Nem tartoznak ide a helytelen használatból, illetve nem a vásárlói tájékoztatónak megfelelő kezelésből, használtból eredő hibák.

Mit tegyek, ha jogos a szakvélemény?

Amennyiben egy lábbeli esetében a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a termék rejtett anyag- vagy technológiai hibával került forgalomba, úgy a törvényi (Ptk.) és jogszabályi kereteken belüli rendezési mód illeti meg a fogyasztót.

Javítható hiba esetében kijavításra, kisebb hiba (pl. esztétikai hiba) esetében árleszállítás lehetőségére tarthat igényt a fogyasztó. Ha a gyártó vagy forgalmazó nem tudja, vagy nem akarja megjavítani a terméket, úgy értékarányos csere is szóba jöhet. Amennyiben erre nincs mód, akkor a termék vételárának visszatérítése kérhető.

Mit tehetek, ha nem lett jogos a szakvélemény?

A szakvélemény elfogadására egyik résztvevő fél sem kötelezhető. Amennyiben nem fogadja el a szakértői véleményt, szavatossági jogait jogi úton érvényesítheti a forgalmazóval szemben. Ebben az esetben az Iparkamara mellett működő, helyileg illetékes Békéltető Testülethez lehet fordulni jogorvoslatért. Kérhető új független szakvélemény is, amelynek eredménye a Testület által hozott határozat vagy ajánlás lehet.

Köteles vagyok-e elfogadni a békéltető testület ajánlását?

Egyik érintett fél sem köteles a meghozott ajánlást elfogadni. Ebben az esetben azonban már csak polgári peres eljárás kezdeményezhető, viszont az a felekre nézve kötelező érvényű és a vesztes fél számára jelentős költséget jelent. Általában a törvényszék kezdeményezi az új igazságügyi szakértői vélemény kiállítását, és az addig beszerzett szakvélemények tartalmát nem veszi figyelembe.

Cserét vagy javítást kérhetek?

Ha a terméken megállapított hiba értékcsökkenés nélkül javítható – és a forgalmazó ezt vállalja -, úgy cserére vagy a vételár visszafizetésére a kereskedő nem kötelezhető. Ennek az az oka, hogy a csere, illetve a vételár visszatérítése aránytalan többletköltséget eredményezne a nevezett termék értéke és hiba kijavíttatásának költségeivel szemben.

Mi a teendő internetes vásárlás esetén?

Az internetes vásárlások száma töretlen népszerűséggel bír. Ez esetben a fogyasztókat speciális előírások védik. A személyes vásárláshoz képest egy plusz jog illeti a vevőket, ez pedig a szerződéstől való elállás joga: a fogyasztót a szerződés megkötésének napjától számított 14 napos határidőn belül. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályait a 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet III. fejezete szabályozza az üzlethelyiségen kívül és a távollévők közötti szerződéses jogviszonyt.

Emellett változatlanul érvényben van a szavatossági jog, ha az elállásra nyitva álló határidő elteltét követően a termékben észlelünk hibát, így változatlanul élhetünk a Polgári Törvénykönyvben szabályozott szavatossági igényünkkel.

MIÉRT MINKET VÁLASSZON

Szakértelem

Több mint 30 éve magas szakképzett munkatársainkkal magas szakmai színvonalon végezzük munkánkat, melyre garanciát vállalunk.

Problémamegoldás

Minden esetben professzionális anyaggal dolgozunk, elébe megyünk a problémáknak, optimális megoldást javasolunk, és a speciális feladatokat is igyekszünk megoldani a lehető legrövidebb határidővel.

Minőség

Áraink arányban állnak magas szakmai színvonalú munkánkkal, az általunk használt minőségi anyagokkal, technológiákkal és gépekkel.